(Re)Introduction

Konnichiwa!

Hajime mashite Myla desu. Yoroshiku onegaishimasu.

Watashi no blog desu.

Watashi wa nihongo ga sukoshi dake hanashimasu.

Jya mata!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *